Utskrift

Arbeidsform

Skrevet av Inge Knutsen. i kategorien Wachtelhundrasen


Wachtelhunden søker og jager opp vilt med rikelig og godt hørbar los. Flesteparten av hundene forfølger viltet noen minutter. Forfølgelse over 15 minutter er ikke ønskelig for rasen. Søket er større og mer selvstendig sammenliknet med andre støtende hunder. Wachtelhunden har en utpreget sporinteresse og arbeider vanligvis med nesen lavt. Den ligger ikke lenge på sporet, men returnerer raskt til føreren.
I dag brukes Wachtelhunden
først og fremst til jakt på klovvilt, men blir også brukt til hare, kanin, villsvin og rev samt annet rovvilt.