Avlsråd

Navn Stilling Telefon
Siv J. Sveindal Leder 41696964
Torodd Myhrhaug Medlem 46829427
Inger Nina Farstad Medlem 46911739