Utskrift

Årets hund

Skrevet av Gunn Elise Bringo. i kategorien Jakt

Kriterier for årets hund

 

1.Åpen klasse Norge                                 Maks 11 poeng

66 - 72 poeng = 8 poeng

56 - 65 poeng = 5 poeng

32 - 55 poeng = 3 poeng

Dessuten kreves det at hunden får godkjent i alle momentene bortsett fra apporteringen.

Hvis hunden apporterer inn til fører + 3 poeng

 

 

2.Eliteklasse Norge                                   Maks 12 poeng

1.pris = 12 poeng

2.pris = 6 poeng

3.pris = 3 poeng

 

 

3.Jaktprøve UKL/NKL Sverige                  Maks 8 poeng

1.pris = 8 poeng

2.pris = 5 poeng

3.pris = 3 poeng

 

 

4.Jaktprøve Åpen klasse Sverige                Maks 12 poeng

1. pris = 12 poeng

2. pris = 6 poeng

3. pris = 3 poeng

5.Skogsprøve Norge/Sverige                  Maks 8 poeng

Godkjent       = 8 poeng

Ikke godkjent = 1 poeng

 

 

6.Blodspor                                                    Maks 10 poeng

1.pris = 8 poeng

2.pris = 5

3.pris = 2

HP     = + 2 poeng

 

7.Ferskspor  

9 - 10 poeng = 8 poeng                                Maks 8 poeng

7 - 8 poeng = 5 poeng

4 - 6 poeng = 2 poeng

 

 

8.Viltspor Anleggsklasse Sverige         Maks 4 poeng

Godkjent = 4 poeng

 

 

9.Viltspor Åpenklasse Sverige              Maks 5 poeng

1.pris = 5 poeng

2.pris = 4 poeng

3.pris = 3 poeng

Hp    = + 1 poeng

 

 

10.Villsvinsprøve i Sverige                      Maks 4 poeng

Godkjent = 4 poeng

 

 

Utstilling                                                      Maks 5 poeng

Excellent = 3 poeng

Very good = 2 poeng

Good = 1 poeng

Ck = + 1 poeng

Ck Jaktk/Cert (svensk SWK utstilling) = + 2 poeng

 

For å få godkjent deltagelse til årets hund kreves pris i en av de 10 første gruppene

For deltagelse i årets hund kreves ingen negativ reaksjon på skudd og 8 poeng,
hvor siste prøve som er utført har momentet skudd


Kriteriene gjelder for et kalenderår