IMG_0132edited.jpg
Print

Bilder fra årets treff

Du finner bildene fra årets treff her
Print

Norsk Wachtelhundklubb

Klubbens formål

"Klubbens primæroppgave blir å ta vare på og videreutvikle wachtelhundes allsidighet som kortdrivende, apporterende, ettersøkshund for norske forhold. Være med på utvikle sunne og friske hunder, bidra til at eierne kan nyttiggjøre seg hunden og dens egenskaper, samt å avholde egne jaktprøver for rasen. Klubben skal ivareta rasens egenskaper/interesser i forhold til myndigheter, andre organisasjoner og allmennheten. Klubben skal samle, bearbeide og formidle data om hundens jaktegenskaper/helse, samt bidra medlemmene i deres avlsvirksomhet, slik at rasens jaktbare egenskaper og sunnhet ivaretas på best mulig måte."

Drammen 26 mars 2007