Iris vann.jpg
Print

Jaktprøvekurs 20-22 april 2018Wachtelhundklubben arrangerer jaktprøvekurs

Fredag- søndag 
20-22 april, i Lunde i Telemark.

Dette er for de som er interessert i å gjennomføre en norsk jaktprøve i Åpen Klasse høsten 2018.Pris: Kr. 2000,- inkluderer kost og losji.

Pris pr. ekstra familiemedlem: kr 400

Du er påmeldt når du har betalt beløpet til konto.nr 1201.03.05029.
Merk innbetalingen med navn på hundefører.


Minimum 5 deltakere.
Max 8 deltagere


Påmeldingsfrist: 15 mars (Bindende)

Bruk påmeldingsskjema
her :


 
Påmeldingsskjema sendes til wachtelhundklubben@outlook.com når du har betalt.


 

Kontaktpersoner:
Elisabeth Sareisian: skogtussa@yahoo.no mob: 47316160
Siv Sveindal:
wachtelvollen@yahoo.no mob: 41696964

 
hoover1
 

Print

Godt nytt Wachtelhundår!

Wachtelhundklubben ønsker alle våre medlemmer et riktig godt nyttår!

Starter året med å minne om klubbens årsmøte.  

Lørdag den 10.3.18 kl 12.00-14.00 er alle velkommen til årsmøte på Hesla gård og Pensjonat på Gol, i Hallingdal.
 

Med kort avstand til sentrum, og muligheter for overnatting for de som ønsker det.
Håper mange har mulighet til  å komme.
  
Se link for bilder, og kontaktopplysninger. https://www.golinfo.no/hesla-gard/
 
Har du forslag til saker til årsmøte, sendes dette til ar@pm-norge.no  senest 3.februar.Valgkomiteèn informerer:

Arild ønsker dessverre ikke å fortsette som leder. Vi må bare takke for alt arbeidet han har lagt ned i klubben og vet at han vil hjelpe en ny leder igang med arbeidet.
Vi må selvfølgelig  heller ikke glemme andre styremedlemmer som har gjort, og gjør en kjempejobb for at klubben skal fungere så godt som mulig.
Styret fungerer godt, og ifølge Arild, er det ikke store og tidkrevende oppgaver som ligger foran oss. 
Hvis du selv ønsker å stille som kandidat, vet om medlemmer vi bør kontakte, eller bare har spørsmål, ring eller send en mail til oss!
 
Følgende står på valg:
    - leder
    - kasserer
    - vara
    - medlem i valgkomiteen
 
 
Inger Nina Farstad 46911739

Siv Sveindal 41636364

Linda Riise 92290024, mail: linda_riise@yahoo.no

Print

Referat fra Jaktprøvene 16 september 2017

Referat fra årets jaktprøve for Wachtelhund i Åpen Klasse (Åkl)

Lørdag den 16 sept. 2017

Dagen startet med oppmøte ved Bakke kirke kl 17.15 i Skotselv. Stille vær og 10 grader, fin dag, som fortatte med sol og varme.

4 hannhunder skulle få prøve seg denne dagen. NO36859/16 Joker med Stian Hoff fra Oslo som fører, NO30161/12 Støyletuftas Jack med fører Eivind Austgulen fra Stathelle, SE25747/2015 Mjøån Nemo(Tasso) med fører Tore Kinn fra Aust-Torpa og Nina Handeland fra Sokna med NO42490/16 Anton.

Startet med skogssøket, hvor hver hund med hundefører, dommer og kjentmann ble kjørt ut i skogsterreng på forskjellige områder i Bingen. De fikk minimum 30 minutter hver, hvor søk, evnen til opptak av vilt, evne til å støte viltet og losen vurderes.

Etter skogssøket var det slepespor på kanin. Kaninen blir slepet over et jorde og inn i skogen ca 300 meter. Dommer som drar kaninen får med seg en GPS. Hunden blir satt på starten av sporet og skal selvstendig følge sporet med flere vinkler frem til kaninen. Dommeren som står igjen ved sporstart ser på sin GPS hvordan hunden jobber på sporet, i vinklene og på evt. tap av sporet frem til kaninen. Tar hunden med seg kaninen tilbake til fører blir det ekstra poeng.

Etter slepesporet skal hundene apportere en and, som blir kastet ca 20-30 meter fra fører og hund. Hunden skal på kommando gå ut og apportere fuglen.

Neste moment var badingen. Dommeren vil se at hunden kan svømme på kommando. Ønsker man max poeng her, skal hunden gå direkte ut og svømme uten flere kommandoer. Kastes en gjenstand som synker, eks. en sten blir man trukket 2 poeng, kastes det uten en flytende gjenstand, trekkes det 4 poeng.

Nest siste moment er skudd. Momentet gjennomføres i skogen. Første skudd avfyres av, når hunden har frigjort seg fra fører, og neste skudd avfyres når hunden igjen er frigjort fra fører.

Det siste momentet er førighet. Her blir hundene observert under hele dagen.

Etter avsluttet prøve, ble vi inviter hjem til fam. Brinchen til kaffe og kaker på terrassen, mens dommerne gikk over sine siste notater. Vi takker deltagere, dommere, tilskuere og kjentmenn for en fin dag og ikke minst en stor takk til Holtefjell Utmarkslag for låne av terreng.


DAGENS BESTE HUND

  

 

 

                                                                                      

NINA HANDELANDS ANTON
RESULTATER FRA JAKTPRØVER ÅPEN KLASSE

16 sept. 2017 i Bingen

Momentene og poengsetting

SKOGSARBEID MED 4 DELMOMENTER: - SØK 8 – EVNE TIL OPPTAK 8 - EVNE TIL Å STØTE VILT 8 – MÅLETS HØRBARHET 8

SPORARBEID: 8, VANNARBEID: 8, SKUDDREAKSJON: 8, APPORTERING: 8, FØRIGHET: 8

For å få bestått: Hunden må ha minimum 2 poeng i alle momenter, bortsett fra i momentet apportering.

Slepespor: Max poeng for hund som kommer helt frem til kaninen 6 poeng. Apporterer hunden kaninen helt inn til fører, blir det 8 poeng.

Apportering: Får hunden 0 i apportering, får den allikevel bestått prøven i sin helhet, hvis bestått i de andre momentene.


RESULTAT

  1. NO42490/16 Anton                        3-8-8-8-7-7-4-0-8= 53p BESTÅTT

  2. SE25747/2015 Mjöåns Nemo (Tasso)     8-8-8-3-4-4-8-0-6= 49p BESTÅTT

  3. NO36859/16 Joker                                      8-8-8-8-8-4-8-0-1= 53p IKKE BESTÅTT

  4. NO30161/12 Støyletuftas Jack                 8-0-0-0-3-4-8-0-8= 31p IKKE BESTÅTT
Print

Referat fra Wachtelhundtreffet 25-28 mai 2017

Årets Wachtelhundtreff ble avholdt på Torpomoen, i Hallingdal 25-28mai.
Her var vi 35 påmeldte med 24 Wachtelhunder til en strålende langhelg med nydelig vær.Les mer om helgen her
 

Print

Valper ventes

Keisha Vom Hinterbach VDH/DW13-086 og Södra Gamlas Akilles SE24122/2013 er nå parret og valper ventes i uke 7.   les mer