Utskrift

Avlskriterier

Skrevet av Super User. i kategorien Avl

Avlskriterier for Wachtelhunder i Norge - 
(revidert 12. Mars 2016 på Årsmøtet)

Generelt
 • Avlsdyrene skal være renraset og registrert i NKK, være medlem i en hundeklubb som er medlem i NKK eller anerkjent av eller innehar samarbeidsavtale med NKK, samt være ID-merket.
 • Avlsdyrene skal være helt friske.
 • Avlsdyrene må ikke på noe tidspunkt ha negativ skuddreaksjon.
 • Avlsdyrene skal være minimum 3 år ved paringsdato.
 • Innavlsgraden må ikke overstige 6,25% for enkelt paringer. Gjenparing mellom to kombinasjoner må ikke skje.
 • Eiere av avlsdyrene skal kjenne til og følge NKKs retningslinjer og regler for avl.
 • Det er oppdretters ansvar å gjøre seg kjent med avlskriteriene for rasen.

Avlsdyrene
Det ene avlsdyret
 • HD: A-B
 • AA: ua
 • Øyenlysning: ua (en gang er nok, før første paring)
 • Jaktprøve i unghunds klasse godkjent i Sverige/Tyskland. Poengsum i skuddreaksjon skal på ingen tidspunkt være gradert i negativ retning.
 • Minimum Very Good eller tilsvarende på utstilling over fylte 15 måneder.

Det andre avlsdyret
 • HD: A-B
 • AA: ua
 • Øyenlysning: ua (en gang er nok, før første paring)
 • Jaktprøve Åpen klass i Norge eller Unghundsklasse/nybegynnerklasse i Sverige/Tyskland. Skuddreaksjon skal på ingen tidspunkt være gradert i negativ retning.
 • Minimum Very Good eller tilsvarende på utstilling over fylte 15 måneder.
Hvis avkom etter 2 foreldre kombinasjoner gir noe som helst tegn til skuddreddhet i begge kombinasjonene, frarådes videre avl på den hunden som finnes i begge stamtavlene.

Begrunnelse for endringene

NWK ønsker sikre avlen bedre i forhold til haremomentet og dermed gjøre vurderingen av hundene mer lik den man gjør i Sverige og Tyskland. Det blir da lettere å etablere A og B lister for avlsdyr også i Norge og gjøre dem mer sammenliknbare med disse land. På den måten forventes aksept for norsk avl i Sverige og Tyskland. 


Dette innebærer at momentet Slepespor på hare må være godkjent i norsk Åpen klasse. At hunden sporer hare er en så viktig egenskap ved rasen at den må hensyntas. 2 poeng ved slepespor er minimum for å bestå Åpen klasse. Åpen klasse blir godkjent selv om hunden ikke består momentet i apportering på fugl, slik dette også bedømmes i Sverige.

Minimum Very Good på utstilling (eller tilsvarende for hunder som er bedømt Tyskland) over fylte 15 måneder på begge hunder begrunnes med at avlsdyrene også da er bedømt å være rasetypiske og det sier også noe om gemyttet.